Pomoc a24.domeny.pl

Centrum pomocy

szukaj

Wybierz temat lub wpisz, czego szukasz...

Strona główna » Poczta » CATCH-ALL

CATCH-ALL


Włączenie tej opcji umożliwia otrzymywanie wszelkich wiadomości wysyłanych na nieistniejące adresy w Twojej domenie. Zwiększa ryzyko otrzymywania spamu, jednocześnie zapewniając, że otrzymasz na dane konto wiadomość niezależnie, czy ktoś prawidłowo wpisał część adresu znajdującą się przed znakiem @.

 

Aby skorzystać z tej opcji:

Zaloguj się do panelu jako administrator
Wybierz Serwer poczty i następnie Globalny antyspam.
Kliknij “Edytuj” przy domenie, której chcesz zmienić ustawienia antyspamowe
Domyślnie zaznaczoną jest opcja: “Odbijaj wiadomości do ich nadawcy” (Jeśli ktoś będzie próbował przesłać wiadomość na nieistniejący adres e-mail w Twojej domenie, otrzyma informację, że takie konto nie istnieje.)
Przełącz pole wyboru na: “Dostarcz wszystkie wiadomości do:...”
Z listy rozwijalnej wybierz jedno ze swoich kont, na które zostaną dostarczone przechwycone wiadomości.
Potwierdź wybór

 

Operator oraz Administrator Danych: H88 S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 782-262-21-68, KRS: 0000612359. Kapitał zakładowy spółki: 210.000 PLN w całości wniesiony
Jesteśmy częścią R22 S.A.