Pomoc a24.domeny.pl

Centrum pomocy

szukaj

Wybierz temat lub wpisz, czego szukasz...

PHP » Zmiana wersji PHP

Zmiana wersji PHP


Na serwerach WWW dostępne są interpretery PHP w wersji 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.0. Domyślną wersją jest 5.5. Jeśli chcesz skorzystać z innej wersji środowiska PHP możesz zrobić to z poziomu panelu klienta.

 

Po zalogowaniu do panelu otwórz kolejno zakładki:

 

Panel » Serwer www » Lista adresów WWW

 

Następnie przy wskazaniu, dla którego chcesz zmienić wersję php, klikamy na PHP

 

a następnie -> Wybór Wersji , klikamy na wersję jaka nas interesuje i na koniec klikamy Zapisz na dole strony.

 

 

Istnieją równeiż dwa alternatywne sposoby zmiany wersji:

poprzez przeciążenie typu w plikach ".htaccess"
poprzez dedykowany port
 

I Przeciążenie typu w plikach ".htaccess"


Jeśli chciałbyś aby skrypty PHP (pliki z rozszerzeniem *.php) w wybranym katalogu Twojej strony były na stałe interpretowane przez inną wersję PHP możesz wymusić to w pliku ".htaccess". W tym celu umieść w nim następujący zapis:

 

Dla wersji PHP 7.2 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
ForceType application/x-httpd-php72
</Files>

 

Dla wersji PHP 7.0 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
ForceType application/x-httpd-php70
</Files>

 

Dla wersji PHP 5.6 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
ForceType application/x-httpd-php56
</Files>


Dla wersji PHP 5.4 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
ForceType application/x-httpd-php54
</Files>

 

Dla wersji PHP 5.3 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
ForceType application/x-httpd-php53
</Files> 

 

Dla wersji PHP 5.2 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
ForceType application/x-httpd-php52
</Files>

 

Wersję 7.0 można też aktywować przez nadanie nazwy pliku z rozszerzeniem .php70

 

 

II Dedykowany port

W wypadku niektórych stron wersją PHP można sterować poprzez wywołanie strony przez dedykowany port. Jest to rozwiązania tymczasowe, które może nie zadziałać w wypadku części stron. Jeśli jednak strona działa prawidłowo poprzez wywołanie na dedykowanym porcie, to znaczy, że po zmianie w pliku ".htaccess" także będzie działać. Przy połączeniu z portem 81, skrypty PHP będą interpretowane przez PHP 5.6 zamiast domyślnego PHP 5.5. Dla wersji PHP 7.0 należy połączyć się poprzez port 82. Analogicznie dla wersji 5.4 łączyć należy się przez port 83, a dla wersji 5.3 przez port 84. Aby sprawdzić czy Twoja strona działa poprawnie z nową wersją PHP, wpisz adres w przeglądarce: www.twojastrona.pl:81, www.twojastrona.pl:82 lub www.twojastrona.pl:83 .

Operator oraz Administrator Danych: H88 S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 782-262-21-68, KRS: 0000612359. Kapitał zakładowy spółki: 210.000 PLN w całości wniesiony
Jesteśmy częścią R22 S.A.